Telefon  +48 500 047 480

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres i warunki użytkowania schodów drewnianych

pieczątka gwarancyjnaZakres gwarancji

1.1. Firma Zakład Usługowy – Stolarstwo „DIANAREX” Krzysztof Niemiec ,zwana dalej wykonawcą zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości a jego produkcja została przeprowadzona w sposób profesjonalny z zachowaniem odpowiednich norm technologicznych
1.2. Na produkt udzielany jest 24 miesięczny okres gwarancji .Gwarancja wchodzi w życie z datą ukończenia montażu schodów i podpisania protokołu odbiorczego schodów.
1.3. Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania schodów oraz naturalnego zużywania się wyrobu podczas codziennej eksploatacji, dotyczy to również powierzchni lakierniczej.
1.4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek złych warunków klimatycznych szczególnie wilgoci utrzymujących się w pomieszczeniu gdzie schody zostały zamontowane, takich jak szczeliny, odkształcenia, mikropęknięcia.
1.5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta domowe.
1.6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń schodów narażonych na działanie wilgoci, ekstremalnych temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia, jak również zdarzeń losowych np. zalania pomieszczenia wodą.

1.7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania schodów (piach, błoto, śnieg) oraz używania środków konserwujących niezgodnych z zaleceniami producenta zawierających ocet, rozpuszczalniki, alkohol oraz pochodne.
1.8. Gwarancja nie obejmuje naturalnych różnic w strukturze i odcieniach drewna.

Warunki gwarancji i zalecenia

1.1. Przed rozpoczęciem użytkowania schodów należy zapoznać się z warunkami gwarancji.
1.2. Po zamontowaniu schodów należy: usunąć zabezpieczenie typu folia lub tektura falista, odkurzyć całe schody miękką końcówką odkurzacza, przetrzeć wilgotną ściereczką pozostały kurz a po tej czynności nanieść środek konserwujący zgodnie z zaleceniami producenta tego środka.
1.3. Do czyszczenia powierzchni drewnianych powinno się używać tylko środków pielęgnacyjno-ochronnych do tego przeznaczonych, zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju rozcieńczalników, zmywaczy, nabłyszczaczy, silnych detergentów, utrzymywania nadmiernej ilości wody lub innego środka ,pozostawiania mokrych plam.
1.4 Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje i drobne pęknięcia gdy wilgotność powierza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. Aby nie mieć problemów należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 40-60% i temperaturze ok. 18-22 stopni C.

 

Poniżej tabela określającą zależność wilgoci i temperatury otoczenia na wilgotność drewna ;

 

Wilgotność
względna
powietrza [ %]

 

T E M P E R A T U R A P O W I E T R Z A

0

5

10

15

20

25

30

35

40

65

12,3

12,2

12

11,8

11,6

11,4

11,2

11

10,8

60

11,3

11

10,8

10,6

10,5

10,4

10,3

10,1

10

55

10,2

10,1

10

9,9

9,8

9,7

9,5

9,3

9,1

50

9,6

9,4

9,2

9,1

9

8,8

8,6

8,4

8,2

45

8,8

8,7

8,6

8,5

8,3

8,1

7,9

7,7

7,5

40

8,2

8,1

8

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

 

Postanowienia końcowe

1.1. W przypadku stwierdzenia wad kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania producenta o zaistniałym fakcie producenta ,pisemnie, na adres producenta lub wysyłając wiadomość na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenie powinno być przedstawione w sposób czytelny i rzetelny, odzwierciedlające rzeczywiste wady, można dołączyć zdjęcie.
1.2 W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia, producent rozpatrzy zasadność zgłoszenia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.
1.3. Jeżeli stwierdzi się winę producenta, wady pozostaną usunięte w terminie do 21 dni i może on w tym celu dokonać napraw na miejscu u klienta lub jeśli zajdzie taka potrzeba zdemontować schody i zabrać do siedziby firmy w celu naprawy po czym zostaną one dostarczone i zamontowane ponownie, co powinno być potwierdzone ponownym protokołem odbioru.
1.4. Odpowiedzialność producenta za wady stwierdzone nie może przekroczyć wartości zakupu schodów.
1.5. Za wady powstałe z winy klienta odpowiada on sam i zostanie obciążony kosztami naprawy.
1.6. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje utratę gwarancji na materiał i na usługę

 

Gwarancja producenta traci moc jeśli jakiekolwiek wady nie zostały zgłoszone przez klienta niezwłocznie ( najdalej 7 dni ) po zaistnieniu.